Buurtnetwerk Campagne | Maastricht | Sjoen woene en fijn leve

GEZELLIG & VITAAL

‘Vitaal en gezellig’ organiseert voor buurtgenoten enkele malen per jaar wandelingen in de directe omgeving. Wanneer dit samen met het IVN plaatsvindt krijgt de natuur extra aandacht, maar ook de wijnwandelingen of tochten met een cultuurhistorisch karakter zijn erg gewild. De wandelingen blijken een mooie manier te zijn om bekende en nog onbekende buurtbewoners te ontmoeten, jong en oud. Ook wordt in samenwerking met Zorgcentrum Campagne en het Kindcentrum Wolder, traditioneel op Paaszaterdag een paasmiddag georganiseerd, met een tocht door Campagne, paasactiviteiten bij ‘Campagne’ en paaseieren zoeken in het park. Daarnaast is de ‘Streektafel’ aan het einde van de zomer een hoogtepunt, waar bewoners elkaar op dit wijkfeest in een ontspannen sfeer ontmoeten. Bewoners van de Sevagram aanleunwoningen zijn inmiddels vaste gasten, er is een kinderhoek en elk jaar wordt een ander thema voor dit buurtfeest gekozen.

Een andere kernactiviteit is ‘Positieve Gezondheid’. Een enquête in Campagne en Wolder samen met ‘Aangenaam’ heeft een drietal speerpunten opgeleverd. Het eerste speerpunt betrof Bewegen voor ouderen onder begeleiding’. Na een pilot in een tweetal groepen is deze activiteit door de fysiotherapeut in zijn eigen praktijk voortgezet. Het tweede speerpunt is de ‘Blije Buren Hulp’ centrale. Vele vrijwilligers bieden bij boodschappen doen, begeleiden of vervoeren bij ziekenhuis- of doktersbezoek, kleine karweitjes in huis of tuin uitvoeren of computerhulp bieden. Een verzoek om ondersteuning en hulp kan telefonisch worden gedaan op nummer 06-83192070 of via www.bbhwoldercampagne.nl . Het derde speerpunt betreft een gezellige en kleinschalige bijeenkomst in de ‘Huiskamer’ in de voormalige kapelanie, Mgr. Vranckenplein 2  (nu Pallium Portam). Doel is het sociale contact bevorderen tussen ouderen en alleenstaanden. De ‘Huiskamer’ is elke dinsdag van 14-16:30 uur.

Met deze activiteiten willen we aansluiten bij de wensen van de wijkbewoners, zowel de ouderen (Campagne is de meest vergrijsde wijk van Maastricht), als ook voor jongeren en jonge gezinnen, om zo een aantrekkelijke, vitale woonwijk te blijven.

En nieuwe bewoners in de wijk heten we daarom hartelijk welkom met een klein welkomstgeschenk en informatie over de Vereniging Buurtnetwerk Campagne.

LEDEN

De werkgroep VITAAL & GEZELLIG  bestaat uit de volgende leden:

  • Maartje Beijsens
  • Christien op ’t Hof
  • Gerdy Janssen

BLIJE BURENHULP

  • Gerdy Janssen

Correspondentieadres